Reklamačný poriadok: V prípade oprávnenej reklamácie hradíme všetky náklady. Prípadné reklamácie vybavíme v súlade s platnými právnymi predpismi. Na všetok tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.

Postup pri reklamácii:

1.Informujte nás emailom, zavolejte.

2.Zboží zašlite ako doporučený balík na našu adresu.

3.Uveďte prosím dôvod reklamácie. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní.

Odstúpenie od zmluvy: Kupujúci má podľa paragrafu 53 odsek 6 zák. 40/1964 zbierky právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.